Proiectul Lib2Life – Revitalizarea bibliotecilor și a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate îşi propune să revitalizeze rolul bibliotecilor, instituţii cheie în procesul educaţional; să revalorizeze un patrimoniu cultural pus în umbră de magnetismul noilor formule de acţiune digitală asupra realităţii concrete; să reinventeze practicile de lectură „după chipul şi asemănarea” utilizatorului contemporan.

Proiectul Lib2Life este dezvoltat de un consorţiu format din patru Biblioteci Centrale Universitare, Universitatea Politehnică şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, reunind specialişti de vârf în domeniul restaurării documentelor de patrimoniu, al biblioteconomiei şi al celor mai avansate tehnologii IT.

Metodologiile şi tehnicile care vor fi puse în practică vor urma cele mai înalte standarde de  inovaţie ştiinţifică, fără să neglijeze aspectul aplicabilităţii practice. Astfel, alături de colocviile şi publicaţiile ştiinţifice, o bună parte din rezultatele proiectului Lib2Life au o pronunţată valoare socio-economică: brevete, registre şi baze de date cu acces public, aplicaţii software, strategii şi ghiduri de bune practici.

Cele patru subcomponente ale proiectului Lib2Life au următoarele obiective comune:

1. Identifying new solutions for preserving cultural heritage;
2. Promoting patrimony through up-to-date methods and technologies;
3. Increasing access to info-documentary resources;
4. Improving library services;
5. Transferring knowledge and technology to society.

The project will employ the highest standards of scientific innovation while ensuring practical applicability. Aside from colloquies and scientific publications, the results will also consist in pronounced socio-economic value: patents, registers and data-bases, software applications, strategies and good-practice guides. Aside from direct beneficiaries, i.e. the users of the four university central libraries (approximately 100.000 students, professors, researchers), the project is also addressed to the following public segments: the national library network, Romanian diaspora, national and international specialists in conservation-rehabilitation of the patrimony, public institutions and decision-making structures in the areas of education, culture and informational society.

Alături de beneficiarii direcţi – utilizatorii celor patru biblioteci centrale universitare (aproximativ 100.000 studenți, profesori, cercetători), proiectul se adresează următoarelor segmente de public: reţeaua naţională de biblioteci, comunităţile de români din diaspora, specialişti în conservare-reabilitare patrimoniu din țară și străinătate, instituţii publice şi factori de decizie în domeniile: educație, cultură, societatea informațională.

Lib2Life – Revitalizarea bibliotecilor şi a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate urmăreşte obţinerea următoarelor rezultate:

25 ISI articles/conferences;
The employment of 15 new researchers;
5 patent applications;
1 database of the standard heritage documents;
1 digital depot (4 million scanned pages);
3 prototype algorithms for document searching, indexing and recommendation;
1 prototype for 3D library building reconstruction;
1 annotation system prototype for 3-5 million titles.